Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinMage Büyüleri


1. Sayfa - 4 Mana - 0.5 Saniye Harcayan Büyüler

Clumsy (Uus Jux): Dextery'yi düşürür.
Create Food (In Mani Ylem): Çantanıza yiyecek birşeyler bırakır.
Feeblemind (Rel Wis): Intelligence (Zeka) puanını düşürür.
Heal (In Mani): Canınızı biraz arttırır.
Magic Arrow (In Por Ylem): En basit mage saldırısıdır.
Night Sight (In Lor): Karanlık ortamlarda görüş alanını aydınlatır.
Reactive Armor (Flam Sanct): Fire resisti düşürür Physical'i artırır.
Weaken (Des Mani): Strength'i düşürür.2. Sayfa - 6 Mana - 1 Saniye Harcayan Büyüler

Agility (Ex Uus): Dextery'yi arttırır.
Cunning (Uus Wis): Intelligence'i arttırır.
Cure (An Nox): Eğer Poison etkisinde iseniz skill'inize göre sizi zehirden kurtarmaya yarar. Etkili zehirlerde tekrar denemelisiniz.
Harm (An Mani): Diğer bir mage saldırısı.
Magic Trap (In Jux): Pouch, bag gibi itemlere tuzak kurmanızı sağlar.
Remove Trap (An Jux): Konulan tuzakları çözmenize yarar.
Protection (Uus Sanct): Herhangi bir damage aldığınızda büyünüzün fizzle olmamasını (bozulmamasını) sağlar. Ama Skillden dolayı fizzlamayı engellemez.
Strength (Uus Mani): Strength'i arttırır.3. Sayfa - 9 Mana - 1.5 Saniye Harcayan Büyüler

Bless (Rel Sanct): Tüm statlarınızı bir süreliğine arttırır.
Fireball (Vas Flam): Bir mage saldırı şekli.
Magic Lock (An Por): Büyüyle bir sandığı kitleyebilirsiniz.
Poison (In Nox): Hedefi zehirler (Skillinize göre poison etkisi verir).
Telekinesis (Ort Por Ylem): Uzaktaki bir ceset ya da sandığı görmenizi sağlar.
Teleport (Rel Por): Max. 12 kare ötesine ışınlanmanızı sağlar.
Unlock (Ex Por): Sihirle kilitlenmiş sandıkları açar.
Wall of Stone (In Sanct Ylem): Sihirle bir engel oluşturmanızı sağlar.4. Sayfa - 11 Mana - 2 Saniye Harcayan Büyüler

Archcure (Vas An Nox): Etrafınızdaki kişilere cure büyüsü atar.
Archprotection (Vas Uus Sanct): Etrafınızdaki kişilere protection büyüsü atar.
Curse (Des Sanct): Statlarınızı belli bir süre düşürür.
Fire Field (In Flam Grav): Bir sürelik alana ateş yayar.
Greater Heal (In Vas Mani): Canınızı (Hit Point) oldukça arttırır.
Lightning (Por Ort Grav): Bir magenin yıldırım saldırısı
Mana Drain (Ort Rel): Manayı düşürür.
Recall (Kal Ort Por): Marklanmış bir yere teleport olmanızı sağlar.5. Sayfa - 14 Mana - 2.5 Saniye Harcayan Büyüler

Blade Spirits (In Jux Hur Ylem): Blade Spirit summon eder.
Dispel Field (An Grav): Summon yaratıkları yokedecek bir alan yaratır.
Incognito (Kal In Ex): Adınızı ve görünümünüzü değiştirir.
Magic Reflection (In Jux Sanct): Physical Resisti düşürür, Fire Resisti arttırır.
Mind Blast (Por Corp Wis): Diğer bir mage saldırısı.
Paralyze (An Ex Por): Hedefi magic resistine göre belli bir süre hareket edemez durumda tutar.
Poison Field (In Nox Grav): Alana poison (zehirleme) etkisi verir.
Summon Creature (Kal Xen): Bazı yaratıkları summon etmek için kullanılır.6. Sayfa - 20 Mana - 3 Saniye Harcayan Büyüler

Dispel (An Ort): Summon bir yaratığı yok etmek için.
Energy Bolt (Corp Por): Güçlü bir mage saldırı büyüsü.
Explosion (Vas Ort Flam): Diğer bir güçlü mage saldırısı. Saldırı atıldıktan bir süre sonra kendini patlama şeklinde gösterir.
Invisibility (An Lor Xen): Hide (görünmez) olmanızı sağlar.
Mark (Kal Por Ylem): Mark taşına bulunduğunuz yeri yazar.
Mass Curse (Vas Des Sanct): Statları daha çok oranda düşürür.
Paralyze Field (In Ex Grav): Paralyze büyüsünü belli bir alana yayar.
Reveal (Wis Quas): Hide olmuş (gizlenmiş) birini ortaya çıkarır.7. Sayfa - 40 Mana - 3.5 Saniye Harcayan Büyüler

Chain Lightning (Vas Ort Grav): Atılan yerin çevresindeki düşmanlara yıldırımlar gönderir.
Energy Field (In Sanct Ylem): Başka bir damage veren alan büyüsü.
Flamestrike (Kal Vas Flam): Ateş yumağı şeklinde kendini gösteren mageler için güçlü bir damage büyüsü.
Gate Travel (Vas Rel Por): Mark taşının gösterdiği yere kapı açar.
Mana Vampire (Ort Sanct): Daha çok oranda manayı azaltır.
Mass Dispel (Vas An Ort): Etkili bir summonları dispel etme yöntemi.
Meteor Swarm (Kal Des Flam Ylem): Çevreye damage veren bir büyü.8. Sayfa - 50 Mana - 4 Saniye Harcayan Büyüler

Earthquake (In Vas Por): Damage veren güçlü bir alan büyüsü.
Energy Vortex (Vas Corp Por): Energy Vortex summon eder.
Resurrection (An Corp): Reslemek.
Summon Air Elemental (Kal Vas Xen Hur): Air Elemental summon etmek (2 Slot kaplar).
Summon Daemon (Kal Vas Xen Corp): Daemon summon etmek (5 Slot kaplar).
Summon Earth Elemental (Kal Vas Xen Ylem): Earth Elemental summon etmek (2 Slot kaplar).
Summon Fire Elemental (Kal Vas Xen Flam): Fire Elemental summon etmek (4 Slot kaplar).
Summon Water Elemental (Kal Vas Xen An Flam): Water Elemental summon etmek (3 Slot kaplar).
Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021