Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinImpaler


Impaler hakkında bilgiler...Impaler


Strength: 190

Dextery: 45

Intelligence: 190

Hit Points: 5000

Saldırı Gücü: 31

Fame: 24000

Karma: 0

Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021