Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinRat


Rat hakkında bilgiler...Rat


Strength: 9

Dextery: 35

Intelligence: 5

Hit Points: 6

Saldırı Gücü: 1

Fame: 150

Karma: 0


Ek Bilgiler:
   Eğitilebilir. Gerekli Tame Skill -0.9.
Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021