Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinKirin


Kirin hakkında bilgiler...Kirin


Strength: 296

Dextery: 86

Intelligence: 186

Hit Points: 191

Saldırı Gücü: 16

Fame: 9000

Karma: 9000


Ek Bilgiler:
   Eğitilebilir. Gerekli Tame Skill 95.1. Sadece erkek karakterler binebilir. Binmek için Animal Taming & Animal Lore gereklidir. 2 hayvan slotu kaplamaktadır.
Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021