Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinLizardman


Lizardman hakkında bilgiler...Lizardman


Strength: 96

Dextery: 86

Intelligence: 36

Hit Points: 58

Saldırı Gücü: 5

Fame: 1500

Karma: 0

Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021