Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinReaper


Reaper hakkında bilgiler...Reaper


Strength: 66

Dextery: 66

Intelligence: 101

Hit Points: 40

Saldırı Gücü: 9

Fame: 3500

Karma: 0

Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021