Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinStone Gargoyle


Stone Gargoyle hakkında bilgiler...Stone Gargoyle


Strength: 246

Dextery: 76

Intelligence: 81

Hit Points: 148

Saldırı Gücü: 11

Fame: 4000

Karma: 0

Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021