Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinSphynx


Sphynx hakkında bilgiler...Sphynx


Strength: 1001

Dextery: 176

Intelligence: 301

Hit Points: 1001

Saldırı Gücü: 51

Fame: 15000

Karma: 0

Ultima Online © EA GAMES 1998-2021 & Venus (c)2021