Ultima Online TR - Türkiye'nin Ultima Online Bilgi Platformu
Ultima OnlineUltima Online Forum
Ultima Online Türkçe Bilgi Sitesine HoşgeldinRunic Kit


Ultima Online Yardım Konularına Geri Dön...Runic Kit Nedir?

Runic kitler, terzi ve demirci karakterlerin özel silah ve zırh yapmakta kullandıkları, belli bir kullanım sayısı olan değerli kitlerdir. Bunlar, Bulk Order' lardan çıkan görevlerin tamamlanmasıyla alınır. Ancak değerli olanlarını çıkartmak kolay değildir. Çok sayıda bodcunuz olmalı. Ayrıca demirciler için Ingot (külçe), terziler için de deri gereksinimi vardır.

Runic (değerli eşya üreten) kit ile üretilen bir eşya, rastgele seçilen sihirli özelliklerle donatılır. Bu özellikleri seçmek ve yoğunluğunu / seviyesini ayarlamak oyuncuların elinde değildir. Ortaya çıkan Item' da (eşya) beliren özelliklerin sayısı ve oranı, onu üreten kitin cinsine bağlıdır. Özelliğin alacağı değer (yani yoğunluk) oranı da aşağıda belirtilen yüzde aralıkları arasındadır.

Bu yoğunluk oranı kavramını biraz açmak da fayda var. Verilecek bir örneğin yardımcı olacağını düşünüyorum: Örneğin elimizde Dull Copper Runic Hammer var. Bir Kryss yapacağız. Toplamda en az bir, en çok iki özellik ortaya çıkabilir. Diyelim ki "Hit Mana Leech" ve "Hit Lightning" özellikleri Random (rastgele) olarak Kryss' in üzerinde belirdi. Bu iki özellik %2-%50 aralığında bir rakam alabilir. Aşağıdaki oranları inceleyince göreceğiniz gibi, Dull Copper Runic Hammer ile yapılan bir eşyanın özelliklerinin alabileceği sayısal değerler %10 ile %35 olabilir. Yani silahın üzerindeki bu iki özellik %100' ü 50 ise; %10' u 5 ve %35' i 18 olabileceğinden; en az %5 en çok %18 olabilir. Yani şu şekilde bir Kryss ortaya çıkar:

Hit Mana Leech: 5-18 arası
Hit Lightning: 5-18 arası

Değerler, ilgili özelliğin üst sınırına göre değişir. Ancak basit olarak anlatılmak istenen şudur ki; yoğunluk demek, özelliğin alacağı sayısal değer demektir.

Runic Hammer' lar:

Dull Copper Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %10
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %35
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 1
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 2

Shadow Iron Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %20
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %45
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 2
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 2

Copper Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %25
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %50
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 2
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 3

Bronze Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %30
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %65
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 3
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 3

Golden Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %35
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %75
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 3
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 4

Agapite Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %40
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %80
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 4
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 4

Verite Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %45
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %90
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 4
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 5

Valorite Runic Hammer:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %50
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %100
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 5
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 5

Runic Tailoring Kitler:

Spined Runic Tailoring Kit:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %20
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %40
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 1
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 3

Horned Runic Tailoring Kit:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %30
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %70
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 3
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 4

Barbed Runic Tailoring Kit:

Özelliklerin asgari yoğunluk oranı: %40
Özelliklerin azami yoğunluk oranı: %100
Toplamda sahip olabileceği asgari özellik sayısı: 4
Toplamda sahip olabileceği azami özellik sayısı: 5
Bu konu 2932 kişi tarafından okunmuştur.Ultima Online © EA GAMES 1998-2008 & Venus (c)2008